Browsing by Year

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 8772 < previous   next >
YearTitleAuthor(s)
1987A study of land development in MalaysiaNoor al-Huda bt Abdul Karim 
1987Ibn Khaldun : his contribution on economic thoughtWae Sabri Wae Yusof 
1987The thoughts of al-Ghazali and asy-Shatibi towards education for developmentRohana Harun 
1987Privatisation and its impact on productivityAlharsikanil bin Abdul 
1987National agriculture policy : its fulfilment towards Islamic aspirationChe Noraini bt Hashim 
1987Investment / Loan Activities of Commercial BanksMisliah binti Mohd Yusof 
1987Industrial master plan : its contributions and significance to development - an Islamic approachRoziah bte Othman 
1987The Malaysian monetary policy and its relation to financial systemMd. Yusoff bin Abdul Ghaffar 
1987Development and policy of meeting basic needs : a need for appraisalWan Daud bin Abdul Rahman 
1987Selected issues of the fifth Malaysia plan : an evaluation from Islamic perspectiveMuhammad Jamil Samad 
1988إشكالية التمدن والترقي في الفكر الإيراني الحديث 1800-1910مقادر، صدر الدين عبد الرحمن ; Qadir, Sadr al-Din 'Abd al-Rahman 
1988Tauliah` Perkara 167 (1) dan (2) Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Perak 1965 : konsep serta perlaksanaan dan kesannya terhadap masyarakat Islam di negeri Perak `Ismail Mohamad Noor 
1988Acara mal Wilayah Persekutuan, Kedah dan Kelantan : satu kajian dan perbandinganIshak Abdullah, Haji 
1988Aturan menjalankan bicara Mahkamah Syariah di dalam perkara yang berbangkit dengan hal ehwal al-Syakhsiah : kajian dan penilaianSyed Ali bin Abu Bakar Al Khird 
1988Penyelesaian masalah murtad (riddah) mengikut perundangan : penekanan kepada Negeri Kelantan, Kedah, Wilayah Persekutuan dan Negeri SembilanGhafani Awang Teh 
1988Sejauh manakah peranan Biro Bantuan Guaman dalam mengendalikan kes-kes di Mahkamah Syariah Wilayah PersekutuanMahammad Ibrahim 
1988Wali hakim : sejauh mana peranan-peranannya bertentangan dengan Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang No.8/1982Haji Jaafar bin Haji Dollah 
1988Cerai taklik dari sudut hukum dan perlaksanaannya di Mahkamah Syariah Negeri SembilanHamzah Maarof, Haji 
1988Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Keluarga Islam 1979 Kedah Sebagai Satu PerbandinganHasbullah Abdul Halim 
1988Pelaksanaan nafkah Wilayah Persekutuan di bawah peruntukan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984Abu Bakar Ahmad